P&O Cafe Begeleiding & presentatie interactieve workshop


P&O Café: 
Het P&O Café Zuid Holland bestaat uit werkgevers van technische bedrijven die gestimuleerd worden om van elkaar te leren bij het op poten zetten of verbeteren van hun personeelsmanagement. Eens per maand komen de werkgevers een dagdeel bijeen. Verschillende onderwerpen, door de werkgevers aangedragen, komen aan de orde. Deze worden begeleid door MOOOI, OOM en De koninklijke Metaalunie. Na acht bijeenkomsten gaat het P&O Café desgewenst over in een netwerkkring.

OOM-logo