HRM

Love-my-job

MOOOI Personeelsdiensten staat u bij als het gaat om werving en selectie, of neemt deze desgewenst geheel uit handen.

Functioneren en beoordelen

Het grote geheim achter succes is gemotiveerd en enthousiast personeel. Naast passend, uitdagend werk en fijne collega’s is het ontdekken van de talenten van je medewerkers van groot belang. Wanneer presteert iemand bovengemiddeld, en hoe stimuleer je medewerkers? MOOOI helpt u instrumenten in te zetten die de talenten en ontwikkeling van medewerkers inzichtelijk maken. Daarnaast kunt u ook ondersteund worden bij het voeren van goede gesprekken daarover.

Arbeidsovereenkomsten

Voldoen uw arbeidscontracten nog wel aan de huidige wetgeving? Hoe voert u een gesprek over het dienstverband van medewerkers? MOOOi helpt u desgevraagd bij al deze vraagstukken.Voldoen uw arbeidscontracten nog wel aan de huidige wetgeving? Hoe voert u een gesprek over het dienstverband van medewerkers? MOOOi helpt u desgevraagd bij al deze vraagstukken.

Ziekte en verzuim

Een goed verzuimbeleid kan uw ziekteverzuimpercentage omlaag brengen waardoor u veel kosten bespaart. Een gezonde werkomgeving zorgt ook voor gemotiveerde en loyale werknemers, een hogere productiviteit en een goed bedrijfsimago. Een goed verzuimbeleid welk afgestemd is op uw organisatie is ook een expertise van MOOOi.

Loopbaanontwikkeling

Niemand is meer verzekerd van een baan tot aan het pensioen. Organisaties zijn er zich steeds meer van bewust, dat ze continue in beweging moeten blijven om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft consequenties voor de personeelsopbouw en de personeelsontwikkeling. Voor medewerkers is het belangrijk om zich van tijd tot tijd te herbezinnen op hun loopbaan, zodat ze in staat zijn om mee te bewegen met de organisatie ontwikkeling of een ander pad kunnen kiezen.

Tijdens het loopbaanontwikkelingstraject van MOOOI wordt er ingegaan op uw specifieke loopbaanvraag. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in uw competenties, talenten drijfveren, wat belangrijk voor u in uw werk is en in welke richting u zich het beste kunt ontwikkelen. Door deze bewustwording kunt u met meer zelfvertrouwen sturing geven aan uw loopbaan.

Coaching

MOOOI Personeelsdiensten geeft ook coaching. Ze richt zich op de begeleiding bij jouw verandering, persoonlijke ontwikkeling en/of het vinden van de juiste balans. MOOOI streeft na dat het resultaat van de coaching is, dat je niet alleen meer inzicht hebt gekregen in jezelf, de juiste balans hebt gevonden, maar ook dat het je energie en zelfvertrouwen heeft gebracht.

Jeanine