HRM

Love-my-job

MOOOI Personeelsdiensten staat u bij als het gaat om werving en selectie, of neemt deze desgewenst geheel uit handen.

Functioneren en beoordelen

Het grote geheim achter succes is gemotiveerd en enthousiast personeel. Naast passend, uitdagend werk en fijne collega’s is het ontdekken van de talenten van je medewerkers van groot belang. Wanneer presteert iemand bovengemiddeld, en hoe stimuleer je medewerkers? MOOOI helpt u instrumenten in te zetten die de talenten en ontwikkeling van medewerkers inzichtelijk maken. Daarnaast kunt u ook ondersteund worden bij het voeren van goede gesprekken daarover.

Arbeidsovereenkomsten

Voldoen uw arbeidscontracten nog wel aan de huidige wetgeving? Hoe voert u een gesprek over het dienstverband van medewerkers? MOOOi helpt u desgevraagd bij al deze vraagstukken.Voldoen uw arbeidscontracten nog wel aan de huidige wetgeving? Hoe voert u een gesprek over het dienstverband van medewerkers? MOOOi helpt u desgevraagd bij al deze vraagstukken.

Ziekte en verzuim

Een goed verzuimbeleid kan uw ziekteverzuimpercentage omlaag brengen waardoor u veel kosten bespaart. Een gezonde werkomgeving zorgt ook voor gemotiveerde en loyale werknemers, een hogere productiviteit en een goed bedrijfsimago. Een goed verzuimbeleid welk afgestemd is op uw organisatie is ook een expertise van MOOOi.

Jeanine