Loopbaan-ontwikkeling

Loopbaanontwikkeling

Niemand is meer verzekerd van een baan tot aan het pensioen. Organisaties zijn er zich steeds meer van bewust, dat ze continue in beweging moeten blijven om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft consequenties voor de personeelsopbouw en de personeelsontwikkeling. Voor medewerkers is het belangrijk om zich van tijd tot tijd te herbezinnen op hun loopbaan, zodat ze in staat zijn om mee te bewegen met de organisatie ontwikkeling of een ander pad kunnen kiezen.

Tijdens het loopbaanontwikkelingstraject van MOOOI wordt er ingegaan op uw specifieke loopbaanvraag. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in uw competenties, talenten drijfveren, wat belangrijk voor u in uw werk is en in welke richting u zich het beste kunt ontwikkelen. Door deze bewustwording kunt u met meer zelfvertrouwen sturing geven aan uw loopbaan.

Coaching

MOOOI Personeelsdiensten geeft ook coaching. Ze richt zich op de begeleiding bij jouw verandering, persoonlijke ontwikkeling en/of het vinden van de juiste balans. MOOOI streeft na dat het resultaat van de coaching is, dat je niet alleen meer inzicht hebt gekregen in jezelf, de juiste balans hebt gevonden, maar ook dat het je energie en zelfvertrouwen heeft gebracht.

Jeanine

Begeleiding bij jouw verandering